Formål og Medlemskab

Foreningens formål er at formidle viden om varmebehandlingsmetoder og -udstyr samt om materialer, der anvendes i varmebehandlet form.

FMV's medlemsliste repræsenterer en bred kreds virksomheder og enkeltpersoner, og i menuen Kontakt/Firmamedlemmer finder du medlemsvirksomhederne.

FMV afholder årligt en række temadage. Deltagelse for studerende og lærlinge er gratis med et personligt FMV medlemskab, eller hvis firmaet/uddannelsesinstitutionen er FMV firmamedlem. I menuen Arrangementer, kan du se omtale af kommende og tidligere arrangementer.

Ved at tegne medlemskab støtter du foreningens virke og opnår samtidig et lavere deltagergebyr på FMV arrangementer.

Personligt medlemskab samt studerende/lærlinge:
375,- kr/år
Firmamedlemskab:
2.400,- kr/år

 

Tilmelding:
Firmamedlemskab - 2.400,- kr/år
Personligt medlemskab - 375,- kr/år

Udmeldelse vedr. det kommende år, skal ske senest d. 31. december i indeværende år.
Mail sendes til administration@f-m-v.dk